ஓடு ம் கா ரில் வைத்து இ ளம் பெண் ணை சீ ரழி த்த 3 பே ர்.. இறு தியில் நே ர்ந்த விபரீ தம்

ஓடு ம் காரில் வைத் து இ ளம் பெண் ணை சீ ரழி த்த 3 பே ர்.. இறுதியில் நேர் ந்த விபரீ தம்

டெல்லியில் ஓடு ம் காரில் இள ம் பெ ண் ஒ ருவர் பா லிய ல் ப லாத்கா ரம் செய்ய ப்பட்ட சம் பவம் பெரு ம் அ திர்ச் சியை ஏற்படு த்தியுள்ளது.

உஸ்பெக்கிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்த இ ளம் பெண் டெல்லியில் உள்ள குராகன் பகுதியில் வசிந்து வந்தார். இவர் வசந்த் குஜ் காவல் நிலையத்தில் பர பர ப்பு புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

அதில், தன்னை 3 பேர் க ற்பழி த்த தாக குறிப்பிட்டுள்ளார். வழ க்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசா ரணை நடத்தி 3 பேரை போலீசார் கை து செய்துள்ளனர்.

பா திக்கப் பட்ட பெண் மற்றும் கு ற்றவா ளிகள் அனைவருக்கும் ஏற்க னவே பழக்கம் இருந்துள்ளது. அந்த பெண் கடந்த 6 மாதங்களாக டெல்லியில் வசித்து வருகிறார்.

கை து செய்யபட்ட வாலி பர்கள் குரா கன் பகுதியில் வசிப்பவர்கள் எனவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

You might also like