கிளிநொச்சியில் 79 A யும் ,32 8 A யும் பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன

தற்போது வெளியாகியுள்ள க.பொ.த சாதாரண தரப்பேறுகளில் இதுவரை இணையத்தளங்களில் பார்வையிட்டமைக்கு அமைவாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் ஏழு மாணவர்களுக்கு9 A பெறுபேறுகளும், 32 மாணவர்களுக்கு 8 A பெறுபேறுகளும் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.

ஒன்பது பாடங்களிலும் ஏ பெறுபேறுகள் பெற்ற மாணவர்களில் கிளிநொச்சி மகா வித்தியாலயத்தில் மூன்று மாணவர்களும். கிளிநொச்சி மத்திய கல்லூரியில் இரண்டு மாணவர்களும், சென்திரேசா பெண்கள் கல்லூரியில் இரண்டு மாணவிகளும் பெற்றுள்ளனர்.

இதேவேளை கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 32 மாணவர்களுக்கு எட்டு பாடங்களிலும் ஏ பெறுபேறுகளும், 21 மாணவர்களுக்கு ஏழு பாடங்களிலும் ஏ பெறுபேறுகளும், 21 மாணவர்களுக்கு ஆறு ஏ பெறுபேறுகளும், 23 மாணவர்களுக்கு  ஜந்து ஏ பெறுபேறுகளும் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.

கிளிநொச்சி வலயக் கல்வித் திணைக்களத்திற்கு  இதுவரை கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின் படியே மேற்படி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

You might also like