வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த மாப்பிள்ளைக்கு தேடிய மணமகள் : குடும்பத்திற்குள் ஏற்பட்ட குழப்பம்!!

வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த மாப்பிள்ளைக்கு தேடிய மணமகள் : குடும்பத்திற்குள் ஏற்பட்ட குழப்பம்!!

தென்னிலங்கை கிராமம் ஒன்றில் இளைஞர் ஒருவர் வெளியிட்ட மணமகள் தேவை விளம்பரத்தால் குடும்பத்திற்கு கு ழப்பம் ஏற்பட்ட சம்பவம் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது.

இளைஞன் செய்த விளம்பரத்தை பார்த்த அவரது சித்தி தவறுதலாக அதற்கு விண்ணப்பித்துள்ளார். வெளிநாட்டில் தொழில் செய்துவிட்டு இலங்கை வந்த அவர் தாயாரின் கோரிக்கைக்கு அமைய பத்திரிகையில் மணமகள் தேவை விளம்பரம் ஒன்றை செய்துள்ளார்.

விளம்பரம் பதிவிட்டு சில நாட்களில் அதற்கு பதில் வந்துள்ளது. அதில் இருந்த விண்ணப்பத்தை பார்த்த இளைஞன், இந்த பெண் எனக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். சீதனமும் பெரிய அளவில் கிடைக்கும். எங்கள் பிரதேசம் என்பதனால் சிக்கல் ஏற்படாதென கூறியுள்ளார்.

பின்னர் ஆராய்ந்த போது, அது இளைஞனின் சித்தி என தெரியவந்து. அதன் பின்னர் அவர் அந்த விண்ணப்பத்தை நிராகரித்துள்ளார்.

You might also like