உலகளாவிய ரீதியில் நான்காமிடத்தில் உள்ள இலங்கை! ஏன் தெரியுமா?

உலகளாவிய ரீதியில் நான்காமிடத்தில் உள்ள இலங்கை! ஏன் தெரியுமா?

கறுவா ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் பட்டியலில் உலகளாவிய ரீதியில் இலங்கை நான்காமிடத்தில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதை ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

இலங்கை கறுவாவுக்கு சர்வதேச சந்தையில் அதிக கேள்வி நிலவுவதாக அந்த திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஆரோக்கியமான முறையில் கறுவா உற்பத்தியை மேலும் விஸ்தரிப்பதற்காக விவசாயிகளை இணைத்துக் கொள்ளவுள்ளதாக ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

You might also like