கிளிநொச்சியில் வி பச்சார வி டுதி இ யங்குகிறதாம்.. யாழில் சி க்கிய கணவன் மனைவிக்கும் தொடர்பு வெளியாகிய தி டுக்கிடும் தகவல்..!!

கிளிநொச்சியில் வி பச்சார வி டுதி

கோப்பாய் பகுதியில் வாடகை வீடொன்றில் கணவனும், மனைவியும் இணைந்து ந டாத்திய வி பச்சார விடுதி ஒன் று பொலிஸாாினால் மு ற்றுகையிடப்பட்டு வி பச் சாரத்தில் ஈடுபட்டதாக சந் தேகத்தின் பெயாில் இருவரை கை து செய்துள்ளதுடன், வாடகைக்கு வீடு எடுத்த கணவன், மனைவியை உ டனடியாக வெ ளியேற உத்தரவிட்டது.

இதேவேளை வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்த கணவன், மனைவியும் வ டக்கில் வி பச்சாரத் தொ ழிலில் ஈடுபடும் வ லையமைப்பு ஒன்றைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. கோப்பாய் வடக்கில் உள்ள வீடொன்றில் கணவனும் ம னைவியும் வாடகைக்கு குடியமர்ந்திருந்தனர்.

அவர்களுடைய வீட்டுக்கு தினமும் ஆண், பெண் புதுப்புது முகங்கள் வருகை தந்த வந்தமே இருந்தனர். ச ந்தே கம் கொண்ட ஊ ரவர்கள் அந்த வீட்டில் உள்ளவர்கள் தொடர்பில் கண்காணித்து வந்தனர். இந்த நிலையில் நேற்று ஊர வர்கள் ஒன்றுகூடி வீ ட்டுக்குள் சென்று பார்த்துள்ளனர்.

அங்கு இருந்த இரண்டு ஆண்கள் மட்டும் பொதுமக்களால் பி டிக்கப்பட்டனர். எனினும் பெண்கள் இருவரும் அங்கிருந்து தப்பித்தனர். சம்பவம் தொடர்பில் வலி.கிழக்கு பிரதேச சபைத் தவிசாளர் தியாகராஜா நிரோஷ் மற்றும் ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் பிரதேச சபை உறுப்பினர் இராநாதன் ஐங்கரன் ஆகியோருக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற இருவரும் கோப்பாய் பொலிஸாருக்கு அறிவித்தனர்.

எனினும் கோப்பாய் பொலிஸார் நடவடிக்கை எடுக்க பி ன்னடித்த நிலையில் பிரதேச சபை உறுப்பினர் இராமநாதன் ஐங்கரன், அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவுக்கும் வலி.கிழக்கு பிரதேச சபைத் தவிசாளர் தியாகராஜா நிரோஷ் யாழ்ப்பாணம் பிராந்திய மூத்த பொலிஸ் அத்தியட்சகருக்கும் தகவல் வழங்கினர்.

அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா மற்றும் யாழ்ப்பாணம் பிராந்திய மூத்த பொலிஸ் அத்தியட்சகர் ஆகியோரின் அ றிவுறுத்தலுக்கு அமைய சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற கோப்பாய் பொலிஸார், அந்த வீட்டில் வா டகைக்கு கு டியமர்ந்திருந்தோரை அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு பணித்ததுடன், பொதுமக்களால் ம ட க்கிப் பி டிக்கப்பட்ட சுழிபுரம், சங்கானையைச் சேர்ந்த இருவரை பொலிஸ் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

அந்த வீட்டில் வாடகைக்கு கு டியமர்ந்திருந்த சுமார் 40 -45 வயது ம திக்கத்தக்க கணவனும் மனைவியும் ஏற்கனே அச்சுவேலிப் பொலிஸ் பிரிவில் வசித்து வி பச்சார நடவடிக்கையை முன்னெடுத்தனர் என்ற ஊர் மக்களின் கு ற்றச்சா ட்டால் அங்கிருந்து வெ ளியேற்றப்பட்டனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

அத்துடன், அந்தக் கு டும்பத்துக்கும் கிளிநொச்சி, வவுனியாவில் இயங்கும் வி பச்சார வி டுதிகளுக்கும் தொடர்புள்ளதாக ஆரம்பகட்ட வி சாரணைகளின் மூலம் தெ ரியவந்ததாகத் தெ ரிவிக்கப்பட்டது. ச ம்பவம் தொடர்பில் கோ ப்பாய் பொ லிஸார் மேலதிக வி சாரணைகளை மு ன்னெடுத்துள்ளனர்.

இச் செய்தி jvp news இணையத்தில் இருந்து பிரதி செய்யப்பட்டது

You might also like