அரச நிறுவன ஊழியர்களுக்கு போனஸ் வழங்க அனுமதி

அரச நிறுவன ஊழியர்களுக்கு போனஸ் வழங்க அனுமதி

அரசுக்குச் சொந்தமான உரிமையைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் முழுமையாக அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு 2019ஆம் வருடத்துக்கு போனஸ் வழங்குவதற்கு திறைசேரி அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

இதேவேளை போனஸ் வழங்குவதற்கு தகுதியுள்ள முழுமையாக அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்கள் தமது கடந்த 2018 ஆம் வருட நிதி அறிக்கைகளை மையப்படுத்தி ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் கடந்த வருடத்தைப் போன்று இந்த வருடமும் போனஸ் வழங்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

You might also like