கிளிநொச்சியில் நேற்றையதினம் ப லியான இளைஞர்கள்! வெ ளிவரும் தி டுக்கிடும் பி ன்னனி

கிளிநொச்சியில் நேற்றையதினம் இளைஞர்கள்

புத்தாண்டு தினமான நேற்று கிளிநொச்சி – கனகபுரம் வீதியில் லொறியுடன் மோ தி இரு இளைஞர்கள் ஸ்த லத்தில் ப லியா கியிருந் தனர்.

நேற்று அதிகாலை இடம்பெற்ற வி பத்தில் இளைஞா்கள் இருவரும் உ யிாி ழந்த சம்பவம் தொடா்பான தி டுக்கிடும் பி ன்னணி தற்பொழுது வெளியாகியிருக்கின்றது.

இந்நிலையில் மேற்படி இரு இளைஞா்களையும் இராணுவத்தினா் து ரத்தி சென்ற நிலையிலேயே அவர்கள் நி றுத்தி வை க்கப்பட்டிருந்த லொறியுடன் மோதி உ யிாி ழந்துள்ள தாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

குறித்த இளைஞா்கள் இருவரும் கிளிநொச்சி நகாில் உள்ள இராணுவ முகாம் ஒன்றுக்குள் ப ட்டாசு கொ ழுத்தி எ றிந்த நிலையில் படையினா் அவர்களை பிடி ப்பதற்காக துரத்தி சென்றுள்ளனர்.

இதன்போது மோட்டாா் சைக்கிளில் தப் பியோடிய குறித்த இளைஞா்கள் வேக க ட்டுப்பாட்டை இ ழந்து நி றுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லொறியுடன் மோதி உ யிாி ழந்துள்ளனா்.

You might also like