சற்று முன் கொழும்பு நோக்கி வந்த பேருந்து கோ ர வி பத்து – 5 பேர் ப லி – ப லர் ப டுகா யம்

சற்று முன் கொழும்பு நோக்கி வந்த பேருந்து கோ ர வி பத்து – 5 பேர் ப லி – ப லர் ப டுகா யம்

கதிர்காமத்தில் இருந்து கொழும்பு நோக்கி வந்த பேருந்து ஒன்று வி பத்துக்குள் ளானதில் பலர் உ யிரிழந் துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

கொழும்பு – கதிர்காமம் வீதியில் ஹூங்கம பகுதியில் சற்று முன்னர் டிப்பர் ஒன்றும் பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோ திக் கொண்டமையினால் வி பத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

ஐந்து பேர் ப லியான துடன் மேலும் பலர் ப டுகா யம் அடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ப டுகா யம் அடைந்தவர்களில் பலர் ஆ பத்தான நிலையில் உள்ளமையினால் உ யிரிழ ப்புகள் அதிகரிக்கும் அ பாயம் உள்ளதாக அ ச்சம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

You might also like