உலக நாடுகளை அ ச்சுறு த்தும் ஆ பத்து! இலங்கையர்களுக்கு வி டுக்கப்பட் டுள்ள அறி வித்தல்

உலக நாடுகளை அ ச்சுறு த்தும் ஆ பத்து! இலங்கையர்களுக்கு வி டுக்கப்பட் டுள்ள அறி வித்தல்

சீனா மற்றும் அதன் பிராந்திய நாடுகளில் ஆட்கொல்லி நோயான கொரோனா வை ரஸ் தொ ற்றுநோ ய் தீ விரமாக அதிரிகரித்துள்ள நிலையில் தற்போது அமெரிக்காவிலும் ப ரவ ஆரம்பித்துள்ளது.

இந்நிலையில் இலங்கையில் குறித்த வை ரஸின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்த அதிகபட்ச முன் னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதனால் இலங்கை மக்கள் அ ச்சமடையத் தேவையில்லை என்று இலங்கை தொ ற்றுநோ யியல் பிரிவின் தலைமை தொ ற்றுநோ ய் நிபுணர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

வை ரஸின் அ றிகு றிகள் தென்பட்டால் பொருத்தமான ம ருத்துவ பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளுமாறும், அவர்களின் பயண விபரங்கள் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் வெளிப்படுத்துமாறும் சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.

சீனாவில் கொ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்று அதிகரித்திருந்த நிலையில், தாய்லாந்து, தென் கொரியா மற்றும் ஜப்பானிலும் பரவத் தொடங்கியது. இது தொடர்பில் ஆ ய்வுகளை மேற்கொண்ட சீன அதிகாரிகள், மனிதர்கள் மூலம் வை ரஸ் ப ரவுவ தை உறுதி செய்துள்ளனர்.

மரு த்துவ ஊ ழியர்கள் உட்பட 200 க்கும் மேற்பட்டோர் இந்த வை ரஸ் தொ ற்றினால் பா திக்கப்ப ட்டுள்ளனர், நான்காவது ம ரணம் நேற்று பதிவாகியுள்ளது.

சீன புத்தாண்டு விடுமுறை காலத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் இலங்கை வருகை அதிகரித்துள்ளதுடன், பல சீன நாட்டினர் தங்கள் வி டுமு றை இடமாக இலங்கையை தேர்வு செய்வதால் இந்த வை ரஸ் இலங்கையிலும் ப ரவக்கூ டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

வை ரஸைக் கட் டுப்படுத்த இலங்கையில் அதிகபட்ச மு ன்னெச்ச ரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தொ ற்றுநோ ய் பிரிவின் தலைமை தொ ற்றுநோ ய் நி புணர் சுதத் சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கைக்கு வரும் எந்தவொரு நபரும் அதிக கா ய்ச் சல், இ ருமல் மற்றும் ச ளி போன்ற கொ ரோனா வை ரஸிற்கா ன அ றிகுறிகள் தென்பட்டால், அவரை விமான நிலையத்திலேயே தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை வழங்குவதற்காக கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வை ரஸ் தொ ற்று குறித்து இலங்கை மக்கள் வீணான அ ச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

You might also like