கிளிநொச்சியில் மனைவியை வெ ட்டிக்கொ லை செய்த இளைஞன் வெ ளியிட்ட காணொளி

கிளிநொச்சியில் மனைவியை வெ ட்டிக்கொ லை செய்த இளைஞன் வெ ளியிட்ட காணொளி

அவ ளுக்காகவே வாழ்ந்தேன், இப்போது என் னை பி டிக்கவில்லை என அவள் கூறுகின்றார் என மனைவியை கொ லை செய்த கணவன் தெரிவித்துள்ளார்.

கிளிநொச்சி – கண்டாவளை, மயில்வாகனபுரம் கிராமத்தில் கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை 25 வயதான இ ளம் மனைவியின் க ழுத்தையறு த்து கணவன் கொ லை செய்திருந்தார்.

இதேவேளை மனைவியின் உறவினரான யுவதியொ ருவரையும் வெ ட்டிய பின்னர், தானும் த ற்கொ லை செய்ய அவர் முயற்சித்திருந்தார்.
குறித்த இளைஞன் தனது மனைவியை கொ லை செய்ய முன்னர் பதிவு செய்த கா ணொளியை, சமூக வளை த்தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

You might also like