முல்லைத்தீவு கு ண்டு வெ டிப்பு! வீட்டுக்குள் வெ டிம ருந்து – தாயும் சகோதரனும் அதிரடியாக கைது

முல்லைத்தீவு கு ண்டு வெ டிப்பு! வீட்டுக்குள் வெ டிம ருந்து – தாயும் சகோதரனும் அதிரடியாக கைது

முல்லைத்தீவில் கு ண்டுவெ டிப்பு இடம்பெற்ற சிலாவத்தை வீட்டிலிருந்து மேலும் சில வெ டி பொ ருட்கள் மீட் கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் பூ ட்டி இருந்த குறித்த வீட்டை பொலிஸார் சோ தனை செய்த நிலையில் சுமார் மூன்று கி லோவுக்கு அதிகமான வெ டிம ருந்து பொ ருட்கள் வீட்டினுள் க ண்டுபிடிக் கப்பட்டுள்ளன.

குறித்த நபர் தொடர்ச்சியாக இந்த வெ டி பொ ருட்க ளிலிருந்து ம ருந் துகளை பிரித்தெடுத்து வியாபாரம் செய்த ஒருவராக இருந்திருக்க வேண்டும் எனவும் இவ்வாறான நிலையிலேயே இன்றும் கு ண்டு ஒன்றிலிருந்து ம ருந்தை பிரி த்தெடுக்க முற்பட்ட நிலையிலேயே கு ண்டு வெ டித்து இருக்கலாம் எனவும் பொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதேவேளை இந்த வெ டி ம ருந் துகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட இந்த வியாபாரத்தில் சந்தேகம் கொண்ட பொலிஸார் கா யமடைந்த நபரின் தாயாரான குறித்த வீட்டின் உரிமையாளர் மற்றும் கா யம டைந்த நபருடைய சகோதரனாகிய இருவரையும் கைது செய்துள்ளனர்.

மேலும் தட யவியல் பொலிஸார் சம்பவ இடத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விசேட அதிரடிப்படையினரால் அவர்களுடைய வீடுகள் சோ தனை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன

குறித்த சம்பவம் குறித்து முல்லைத்தீவு பொலிஸார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துவருகின்றனர்.

You might also like