வடக்கு – கிழக்கு பகுதியில் நீங்கள் த ற்கொ லை செய்ய முய ற்சிக்கிறீர்களா! இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்

வடக்கு – கிழக்கு பகுதியில்

இலங்கையில் வடக்கு, கிழக்கு பகுதியில் அண்மைக் கா லமாக இளம் வயது இளைஞர், யுவதிகள் த ற்கொ லை சம்பவங்கள் அதிகரித்து கொண்டு வருகின்றது.

இவ்வாறு த ற்கொ லை செய்ய முயற்சிக்கும் இளைஞர், யுவதிகளுக்கு ஊடகவியலாளர் உமாகரன் சமூக வலைதளத்தில் காணொலி ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

குறித்த காணொலியில் இலங்கையில் மேலும் இதுபோன்ற த ற்கொ லை ச ம்பவ ங்கள் இடம்பெற கூடாது என்ற வகையில் உரை ஒன்றை ஆயிற்றியுள்ளார் அவற்றில் மேலும் பல தகவல்கள் பல…

You might also like