நீதிபதி இளஞ்செழியன் அ திரடி உ த்தரவு! கட்டுநாயக்க விமான நிலையம் உ ஷார் நிலையில்

நீதிபதி இளஞ்செழியன் அ திரடி உ த்தரவு!

சிகிச்சைக்கு சென்ற பெண் நோ யாளர் ஒருவரை பா லியல் வ ல்லு றவு புரிந்த வைத்தியர் ஒருவருக்கு எதிராக இன்றையதினம் திருகோணமலை மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மா.இளஞ்செழியன் நேற்று பிடி யாணை உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

திருகோணமலை கந்தளாயில் 2012ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஆ யுர் வேத சி கிச்சை நிலையத்தில் சி கிச்சைக்கு சென்ற பெண் நோ யாளி ஒருவர் மீது பா லியல் வ ல்லு றவு புரிந்ததாக ஆயு ர்வேத மருத்துவர் மொஹமட் அபுதாஸிஸ் மொஹமட் வாகித் என்ற ஆயுர் வேத வைத்தியரும் பா லியல் வல் லுறவுக்கு உதவியாகவும் உடந்தையாகவும் இருந்ததாக வைத்தியரின் உதவியாளராக கடமையாற்றிய சிங்கள பெண் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டு திருகோணமலை மேல் நீதிமன்றத்தில் சட்டமா அதிபரால் வழக்கு தா க்கல் செய்யப்பட்டது.

பா லியல் வல் லுற வுக்கு உட் படுத்தப்பட்ட பெண் ஒரு சிங்களப் பெண் ஆவார்.

சிகிச்சையின் போது தனக்கு ஒரு தி ரவம் அ ருந்த கொடுக்கப்பட்டதாகவும் அதன் பின்னர் போ தை நிலை அல்லது ம யக்கநி லையில் மருத்துவர் பலா த்கா ரம் செய்ததாகவும் அந்த பெண் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

குறித்த நோ யாளியின் ச த்தம் கேட்டு வெளியில் காத்திருந்த அவரது சகோதரியும் மகனும் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது வைத்தியரின் கு ற்றச் செ யற்பாட்டை அவதானித்ததாக பா திக்கப்பட்டவரின் சகோதரி நீதிமன்றத்தில் சா ட்சியம் வழங்கியுள்ளார்.

வ ழக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு முடிவுறும் வரையில் ஆயுர்வேத வைத்தியர் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகி வந்தார்.

இந்தநிலையில் 05.02.2020 அன்று தீ ர்ப்பு வழங்கப்படும் என நீதிமன்றம் அறிவித்தது. எனினும் அன்றைய தினம் அவர் தீ ர்ப்புக்கு முன்னிலையாகாது த லைம றைவாகியுள்ளார்.

அதன் பின்னர் இன்று தீ ர்ப்பு வழங்கப்படும் என நீதிமன்றம் அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது குறித்த வை த்தியரை கை து செய்ய அவரது சொந்த ஊரான குருநாகல் பிரதேசத்திற்கு பொலிசார் சென்ற போது அவர் வீட்டில் இருந்து த லைமறைவா கியுள்ளார்.

வைத்தியரை கு ற்றவாளி என தீர்ப்பளித்த நீதிபதி இளஞ்செழியன் 15 ஆண்டுகள் க டூழிய சி றைத்தண் டனையும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்னிற்கு 10 இ லட்சம் ந ஷ்ட ஈ டு செலுத்த வேண்டும் எனவும் தீ ர்ப்பளித்தார்.

பெண் உதவியாளருக்கு 5 ஆண்டு ஒத் திவைக்கப்பட்ட சி றைத்த ண்டனை வழங்கப்பட்டது. த லைமறை வாகியுள்ள வைத்திய அதிகாரியை கை து செய்ய விசேட பொலிஸ் குழு அமைத்து நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறு கொழும்பு பொலிஸ்மா அதிபர், திருகோணமலை பொலிஸ்மா அதிபர் ஆகியோருக்கு நீதிமன்றம் உ த்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

மேலும், கை து செய்யும் பி டியாணை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த வைத்தியர் நாட்டை விட்டு வெ ளியேறாத வகையில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த உத்தரவை அடுத்து கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தின் பாதுகாப்பு உ ஷார் படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

You might also like