பாடசாலை மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி! முதலாம் தவணை விடுமுறை

அனைத்து அரசாங்க பாடசாலைகள் மற்றும் அரச அனுமதி பெற்ற தனியார் பாடசாலைகளுக்கும் எதிர்வரும் ஐந்தாம் திகதி விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளது.

முதலாம் தவணைக்கான பரீட்சைகள் நிறைவடையும் நிலையிலேயே முதலாம் தவணைக்கான விடுமுறை ஐந்தாம் திகதி வழங்கப்படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் அரசாங்க பாடசாலைகளுக்கான இரண்டாம் தவணை இந்த மாதம் 26ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கு முதலாம் தவணை விடுமுறை இந்த மாதம் 6ஆம் திகதி வழங்கப்படும் என்றும், இரண்டாம் தவணை இந்த மாதம் 19 ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

You might also like