வடக்கில் வாக்களிக்க தகுதியானோர் வி பரம் வெ ளியானது

வடக்கில் வாக்களிக்க தகுதியானோர் வி பரம் வெ ளியானது

வடக்கு மாகாணத்தில் 8 இலட்சத்து 58 ஆயிரத்து 861 பேர் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் வாக் களிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளதாக தேர்தல் திணைக்கள வட் டார தக வலில் தெரி விக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி மாவட்டங்களை உள் ளடக்கிய யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொ குதியிலும் மன்னார், முல்லைத்தீவு, வவுனியா உள் ளடங்கிய வன்னித் தேர்தல் தொகு தியிலுமே இவ ர்கள் வாக்க ளிக்கத் தகுதி பெற்று ள்ளனர்.

யாழ். மாவட்டத்தில் 4 இலட்சத்து 79 ஆயிரத்து 584 வாக்கா ளர்களும் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 92 ஆயிரத்து 264 வாக்கா ளர்களுமாக மொத்தம் 5 இலட்சத்து 71 ஆயிரத்து 848 பேர் 7 நாடாளுமன்ற உறுப் பினர்களைத் தெரிவு செய்வ தற்காக வாக் களிக்க தகுதி பெற் றுள்ளனர்.

அத்துடன், வவுனியாவில் 1 இலட்சத்து 19 ஆயிரத்து 811 பேரும் முல்லைத்தீவில் 78 ஆயிரத்து 360 பேரும் மன்னார் மாவட்டத்தில் 88 ஆயிரத்து 842 பேருமாக 2 இலட்சத்து 87 ஆயிரத்து 13 பேர் 6 நாடாளுமன்ற உறு ப்பினர்களைத் தெரி வுசெய் வதற்காக வாக்க ளிக்கத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்

You might also like