வவுனியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்ட 260க்கு மேற்பட்ட கொ ரோனா தொ ற்று ச ந்தேகந பர்கள் தொடர்பில் வெ ளியான த கவல்

வவுனியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்ட 260க்கு மேற்பட்ட கொ ரோனா தொ ற்று ச ந்தேகந பர்கள் தொடர்பில் வெ ளியான த கவல்

கொ ரனா தொ ற்று ம ருத்து வ ப ரிசோத னைக்காக வெளிநாட்டில் இருந்து வருகை தந்த 213 பேர் வவுனியாவிற்கு வருகை

கொ ரனா தொ ற்று மரு த்துவ ப ரிசோதனை க்காக வெளிநாட்டில் இருந்து வருகை தந்த 213 பேர் வவுனியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டு பம்பைமடு இராணுவ முகாமில் த ங்க வை க்கப்பட்டுள் ளனர். குறித்த வெளிநாட்டவர்கள் இன்று மாலை 6.30 இற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.

பொலிஸ் மற்றும் இரா ணுவத்தி னரின் பா துகாப்புடன் 5 பேரூந்துகளில் கொ ரோனா தொ ற்று ஆ ய்வுக்குட்ப டுத்தும் நடவடிக்கைக்கு 213 பேர் வவுனியா, பம்மைமடு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொ ற்று நோ ய் ஆ ய்வு நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். வெளிநாட்டிலிருந்து வருகை தந்த குறித்த நபர்களை பம்மைமடு இராணுவ முகாமில் த னிமைப்ப டுத்தப்ப ட்டு எதிர்வரும் 14 நாட்களுக்கு சி கிச்சை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.

இதேவேளை, தென் கொாியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்த 166 போ் ஹிஷ்புல்லாவின் மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள த னிமைப்ப டுத்தல் மு காமில் த ங்க வைக்கப்பட்டுள் ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

You might also like