மீண்டும் பே ராபத்தில் சீனா! என்ன செ ய்யப்போ கிறது சீனா

மீண்டும் பே ராபத்தில் சீனா! என்ன செ ய்யப்போ கிறது சீனா

கொ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்றானது மீண்டும் சீனாவில் பரவும் அ பா யம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில், 78 கொ ரோனா வை ரஸ் நோ ய்த்தொ ற்றுகள் சீனாவிலிருந்து பதிவாகியுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளது.

இருப்பினும், இவற்றில் 74 பேர் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களென தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதற்கிடையில், ஆறு நாட்களுக்குப் பின்னர், திம்பிரிகாவாவில் உள்ள வுஹான் நகரத்திலிருந்து ஒரு புதிய கொரோனா வை ரஸ் தொ ற்றாளர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

சீனாவில் தொட்கிய கொ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்று த ற்போது உலகளவில் கடும் அ ச்சுறு த்தலை ஏற்படுத்திவருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

You might also like