த னிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைப்பு

த னிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைப்பு

கொ ரோனா த டுப்பு முகாம்களான புனானை மற்றும் கந்தகாடு ஆகிய மு காம்களில் கடந்த 14 நாட்களாக த டுத்து வைக்கப்பட்டு மருத்துவ கண்கானிப்பில் வைக்கப்பட்டவர்களுக்கு எவ்விதமான நோ ய்த்தொ ற்றும் இல்லாத நிலையில் அவர்களின் குடும்பங்களுடன் அவர்களை இனைக்கும் பணி நே ற்று மு ன்னெ டுக்கப்பட்டது.

இரானுவத்தினரின் இரண்டு பஸ்கள் மூலமாக புனானை முகாமில் இருந்து மாத்தறை பகுதிக்கு 80 பேரும் கொழும்புக்கு இரண்டு பஸ்கள் மூலமாக 125 பேரும் கண்டிக்கு ஒரு பஸ் மூலமாக 33 பேரும் பொ லிஸ் பாதுகாப்புடன் இரானுவத்தினரால் அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளனர்.

கந்தக்காடு பகுதியில் இருந்து 108 பேர்கள் இரானுவத்தினரினால் பொலிஸ் பாதுகாப்புடன் அழைத்துச்செல்லப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் வட்டாரம் தெரிவிக்கின்றது.

You might also like