த னிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள 738 பே ர்

த னிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள 738 பே ர்

திருகோணமலை மாவட்டத்தில் இதுவரையில் கொ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்றுக்கு ள்ளான எவரும் இ னங்கா ணப்படவில்லை என பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வீ. பிரேமானந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

திருகோணமலை மாவட்டத்தில் கொ ரோனா வை ரஸ் தொ டர்பாக நே ற்று கருத்துத் தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெ ரிவித்துள்ளார்.

இதன்போது அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில்,

இருப்பினும் இரண்டு நோ யாளிகள் ச ந்தே கத்துக்கிடமான முறையில் அ டையாளம் காணப்பட்டு அவர்கள் மட்டக்களப்பு போ தனா வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டு அவர்களுக்கு கொ ரோனா தொ ற்று இல்லையென்பது உ றுதி ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், உ றுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களின் படி வேறு இடங்களில் இருந்து திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கு வந்த 738 நபர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வந்ததாகவும், அதில் 269 பேருக்கு எந்தவிதமான தொ ற்றுக்களும் இல்லை என உ றுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், 469 பேர் த ற்போது வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.அவர்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் புத்தளம், நீர்கொழும்பு, கொழும்பு ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து வந்தவர்கள்.

வைத்தியசாலைகளைப் பொ றுத்தவரையில் எல்லா இடங்களிலும் கைச் சு த்தத்தை பெறுவதற்கு உரிய வ ழிமுறைகளை ஏற்படுத்தியிருப்பதுடன், கா ய்ச்சல் மற்றும் சளி போ ன்றவற்றால் வருகின்ற நோ யாளிகளை உடனடியாக கவனிப்பதற்குறிய வழி முறைகளையும் ஏ ற்படுத்தி யிருப்பதோடு, ச ந்தே கத்துக்கிடமான முறையில் வருகின்ற நோயாளிகளைத் த னிமை ப்படுத்துவதற்கு புதிய வ சதிகளையும் ஏ ற்படுத் தியிருப்பதாகவும் அவர் தெ ரிவித்துள்ளார்.

You might also like