வவுனியா மக்களை கொ ரோனாவிலிருந்து கா ப்பாற்ற வர்த்தக சங்கம் அதிரடி நடவடிக்கை

வவுனியா மக்களை கொ ரோனாவிலிருந்து கா ப்பாற்ற வர்த்தக சங்கம் அதிரடி நடவடிக்கை

கோ ரோனா வை ரஸ் தொ ற்றிலிருந்து மக்களை கா ப்பற்றுவ தற்கு வவுனியா வர்த்தக சங்கத்தினால் வவுனியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைக்கு மனிதனின் வெ ப்பத்தினை அள வீடும் கருவி இன்று (02.04.2020) மாலை வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

வைத்தியர் பிரசன்னா அவர்களின் வேண்டுகோளிக்கினங்க வவுனியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைக்கு வவுனியா வர்த்தக சங்கத்தின் நிதியுதவில் மனிதனின் வெ ப்பத் தினை அ ளவீட்டு கொ ரோனா தொ ற்று உ ள்ளதா? என்பதினை காண்காணிக்கும் கருவி இரண்டு வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இவ் இரு கருவினையும் வவுனியா வர்த்தக சங்க தலைவர் சுஜன் சண்முகராஜா , செயலாளர் ஆறுமுகம் அம்பிகைபாலன் , உறுப்பினர்கள் இணைந்து வவுனியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் கே.நந்தகுமார் அவர்களிடம் கையளித்தனர். அதன் பின்னர் அக் கருவியின் மூலம் வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் வர்த்தக சங்கத்தின் செயலாளரின் உ டல் வெ ப்பநிலையி னை கண்காணித்தார்.

நாளை தொடக்கம் வவுனியா மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு வருகை தரும் அனைவரும் குறித்த க ருவியின் ப ரிசோத னையின் பின்னரே வைத்தியசாலைக்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன் காரணமாக கொ ரோனா தொ ற்று நோ யாளியினை இலகுவாக இனம்கான முடிவதுடன் வவுனியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில் கொ ரோனா தொ ற்று பர வுவதையும் தடுக்க முடியும்

You might also like