கொ ரோ னா தொ ற்றும் இ றப் பும் ஒரே நாளில் தி டீர் அ திக ரிப்பு

கொ ரோ னா தொ ற்றும் இ றப் பும் ஒரே நாளில் தி டீர் அ திக ரிப்பு

பிரேசிலில் ஒரே நாளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான கொ ரோ னா வை ரஸ் இ றப்பு களும், புதிய தொ ற்றா ளர்களும் பதிவு செ ய்ய ப்பட்டு ள்ளதாக அந்நாட்டின் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரேசிலில் கொ ரோ னா வை ரஸ் தொ ற்றி னால் 24 மணி நேரத்தில் 1,179 பேர் உ யிரி ழந் துள்ள நிலையில், உ யிரி ழந்தோ ரின் மொத்த தொகை 17,971 ஆக அ திக ரித் துள்ளது.

மேலும், பிரேசிலில் 17,408 புதிய கொ ரோ னா தொ ற்று ப திவா கியுள் ளதோடு, இது அந் நாட்டின் தொ ற்றா ளர்களின் மொத்த எ ண்ணிக்கையை 271,628 ஆக உ யர்த் தியுள்ளது.

கொ ரோ னா தொ ற்று மற்றும் இ றப்புக ளின் அ திக ரிப்பு

பெப்ரவரி மாதத்தில் பிரேசில் முதல் கொ ரோ னா தொ ற்றை உ றுதி ப்படு த்திய திலிருந்து, இதுவே பிரேசிலில் ஒரு நாளில் அதிக எண்ணிக்கையில் இ றப்பு களும், புதிய தொ ற்றா ளர்களும் பதிவான முதல் முறையாகும்.

பிரேசிலின் சாவோ போலோ மாநிலத்தில் மாத்திரம் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 324 பேர் உ யிரிழந் துள்ளனர்.

நேற்று, அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யாவிற்கு அடுத்தபடியாக, உலகில் அதிக எண்ணிக்கையிலான கொ ரோ னா வை ரஸ் தொ ற்று க்களை கொ ண்ட நாடாக பிரேசில் இருந்தது.

இதனையடுத்து பிரேசிலிலிருந்து அமெரிக்காவுக்குள் வர தடை வி திக்க ட்ரம்ப் பரிசீலித்து வ கிறார்.

உலக அளவில் கொ ரோ னாவி னால் 3,24,889 பேர் உ யிரிழ ந்துள் ளதுடன், மொத்த பா திப்பு எ ண்ணிக்கை 50 இ லட்சத்தை நெ ருங்கு கிறது.

You might also like