தாத்தா இ றந்த வ லி கூட நீ ங்கவி ல்லை!… தூ க்கில் தொ ங்கிய பே ரன்- சோ க ச ம்ப வம்

தாத்தா இ றந்த வ லி கூட நீ ங்கவி ல்லை!… தூ க்கில் தொ ங்கிய பே ரன்- சோ க ச ம்ப வம்

சென்னையில் தன்னுடைய நீண்ட நாள் ஆசை நி றைவே றாததால் வாலிபர் தூ க்கி ட்டு த ற்கொ லை செ ய்து கொ ண்ட ச ம்ப வம் ந டந்து ள்ளது.

அண்ணாநகரின் தாங்கள் தெருவைச் சேர்ந்தவர் பாஸ்கரன், இவரது மகன் யஷ்வந்த், கிண்டியில் உள்ள ஐடிஐயில் படித்து வருகிறார்.

ஊ ரட ங்கு கா ரண மாக வீட்டில் இருந்த யஷ்வந்த், விலை உ யர்ந்த பைக்கை வாங்கி த ருமா று கேட்டு அ டிக் கடி தந்தை பாஸ்கரனிடம் ச ண்டை யிட்டு வ ந்து ள்ளார்.

உனக்கு 18 வயசாகட்டும், வாங்கி த ருகி றேன் என தந்தையும் ச மா தானம் செய்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன் யஷ்வந்தின் தாத்தா மணி உ யிரி ழக்க குடும்பமே சோ கத்தில் இருந்துள்ளது.

இந்நிலையில் பைக்கை வாங்குவது தா மத மாகிக் கொ ண்டே போக, மன உளைச்சலில் இருந்த யஷ்வந்த் கடந்த 12ம் திகதி வீட்டின் மாடியில் உள்ள அறைக்கு சென்று தூ க்கி ட்டு த ற்கொ லை செய்து கொ ண்டார்.

நீண்ட நேரம் ஆகியும் யஷ்வந்த் வராததால் பெற்றோர்கள் சென்று பார்த்த போது அ திர்ச்சி யடைந்தனர்.
உடனடியாக யஷ்வந்தை மீண்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற போதும் உ யிரி ழந்து வி ட்டதாக மருத்துவர்கள் கூ றியு ள்ளனர்.

You might also like