வவுனியாவில் காதல் விவகாரத்தினால் வா ள்வெ ட்டு உட்பட இரு ச ம்பவ ங்களில் மூவர் வை த்தியசாலையில்

வவுனியாவில் காதல் விவகாரத்தினால்

வவுனியாவில் இன்று (29) மாலை இடம்பெற்ற இ ருவே று க த்திகு த்து ச ம்பவ ங்களில் இரண்டு பெண்கள் உ ட்பட மூன்று பேர் ப டுகா யமடை ந்து வவுனியா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கா தல் வி வகாரம் கா ரணமாக கற்பகபுரம் பகுதியில் இடம்பெற்ற வா ள்வெ ட்டு ச ம்ப வத் தில் ஆண் ஒருவரும், பெண் ஒருவரும் ப டுகாம டைந்துள் ளதுடன், அலகல்லு பகுதியில் இடம்பெற்ற க த்திகு த்து ச ம்ப வத் தில் பெண் ஒருவர் ப டுகா யமடை ந்த நிலையில் வவுனியா வைத்தியசாலையின் வி பத்து பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

குறித்த ச ம்பவ ங்கள் தொடர்பாக வவுனியா பொலிசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

You might also like