வவுனியாவில் ஊடகவியலாளர்கள் மத்தியில் பாகுபாடு காட்டும் செல்வம் அடைக்கலநாதன்

வவுனியாவில் ஊடகவியலாளர்கள் மத்தியில் பாகுபாடு காட்டும் செல்வம் அடைக்கலநாதன்

வன்னி மாவட்ட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் ஊடகவியலாளர்கள் மத்தியில் பாகுபாடு காட்டுவதாக கு ற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

வன்னி மாவட்ட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான செல்வம் அடைக்கலநாதன் அவர்கள் தமது ஊடக அறிக்கைகளை ஒரு சில ஊடகங்களுக்கும், ஒரு சில ஊடகவியலாளர்களுக்கும் மட்டும் வழங்குவதாகவும் ஏனைய ஊடகங்களையும், ஊடகவியலாளர்களையும் புறக்கணித்து நடப்பதாக வவுனியா மாவட்ட ஊடகவியலாளர்கள் பலர் கு ற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

அண்மைகாலமாக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான செல்வம் அடைக்கலநாதன் தனக்கு சார்பான ஊடகங்களுக்கு அறிக்கைகளையும், செய்திகளையும் வழங்கி வருவதுடன், ஏனைய ஊடகவியலாளர்கள் தொலைபேசியில் அழைப்பை ஏற்படுத்திய போது கூட பதில் அளிப்பதில்லை என கு ற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் வவுனியாவில் ஊடகவியலாளர்கள் மத்தியில் வவுனியாவில் பி ரிவினையை ஏற்படுத்துவதாகவும் கு ற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், தனது கருத்துக்களை கூட பக்கச்சார்பாக வெளியிடும் இவ்வாறான பிரதிநிதிகளா மக்கள் மத்தியில் பி ரிவினை இன்றி செயற்பட போகின்றார்கள் எனவும் பலரும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

You might also like