கிளிநொச்சியில் ஆ வாகு ழு அ ட்டகா சம்: வயோதிபர் மீ து கொ டூர த் தா க் கு த ல்

கிளிநொச்சியில்

கிளிநொச்சியில் ஆ வாகு ழு என தம்மை அடையாளப்படுத்திய கு ழுவொன்று வயோதிபர் மீது கொ டூரத் தா க் கு த லை நடத்தியுள்ளது.

கிளிநொச்சி தர்மபுரம் மேற்கில் வசிக்கும் 72 வயதான சிதம்பரப்பிள்ளை சின்னதம்பி என்பவரது வீட்டிற்கு கடந்த 2 ஆம் திகதி இரவு நு ழைந்த 7 பேர் கொண்ட கு ழுவொன்று தம்மை ஆ வா கு ழு என தெரிவித்துள்ள நிலையில் வீட்டினுள் இருந்த கதிரைகள் உட்பட பொருட்களை சே தப்ப டுத் தியுள் ளதுட ன் வயோதிபர் மீ தும் தா க் கு த ல் ந டத்தியுள்ளது.

இதன்போது வயோதிபரை குறித்த வீட்டில் வசிக்க கூடாது என எ ச்ச ரித் த ரௌ டிக்கு ம்பல் அவரை யாழ்ப்பாணத்தில் வரணிப்பகுதியில் உள்ள அவரது மற்றைய வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் எனவும் தெரிவித்து சென்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில் 3 ஆம் திகதி தர்மபுரம் பொலிஸில் முறைப்பாடு செய்வதற்கு சென்ற வயோதிபருக்கு பல மணிநேர காத்திருப்பின் பின்னர் மு றைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்நிலையில் இன்று 4 ஆம் திகதி ச ம்பவம் இடம்பெற்ற வீட்டிற்கு சென்ற பொலிஸார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்ததுடன் அப்பகுதியில் இருந்து க த்தி, வா ள் மற்றும் கூ ரிய ஆ யுதங் களையும் மீ ட்டுள்ளனர்.

ச ம்பவம் இடம்பெற்று இரண்டு நாட்கள் க ழிந்துள்ள நிலையில் இதுவரை எவரும் கை து செய்யப்படாமை தொடர்பில் தர்மபுரம் மக்கள் அ ச்சம் கொண்டுள்ளனர்.

You might also like