திருகோணமலையின் மதியம் இடம்பெற்ற கு ண்டுவெ டிப் பு : ஒருவர் ப லி வெளியான பி ண்ன ணி கா ரணம்

திருகோணமலையின் மதியம் இடம்பெற்ற கு ண்டுவெ டிப் பு : வெளியான பி ண்ன ணி கா ரணம்

திருகோணமலை – கிண்ணியா பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பெரியாற்றுமுனை கரையோரப் பகுதியில் கு ண்டு வெ டித் த ச ம்ப வம் தொடர்பில் மேலதிக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

குறித்த குண்டு நேற்று (09) மதியம் வெ டித் துள் ளது.

இரும்பு வெ ட்டும் சிறிய ரக வாளால் வெடிளை அ றுத் த சந்தர்ப்பத்தில் குறித்த வெ டிபொ ருள் வெ டித் துள் ளதா க ஆரம்பகட்ட பொலிஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

ச ம்ப வத் தில் கிண்ணியா பெரியாற்றுமுனையைச் சேர்ந்த 39 வயதுடைய ஒருவர் ச ம்ப வ இடத்திலேயே உ யிரி ழந்துள் ளார்.

ச ம்பவத் தில் ப டுகாய மடைந் த மற்றுமொருவர் கிண்ணியா தள வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மே லதிக சி கிச்சைக ளுக் காக திருகோணமலை பொது வைத்தியசாலைக்கு மா ற்றப்ப ட்டுள்ளார்.

மேரும் இது தொடர்பில் கிண்ணியா பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.

You might also like