கிளிநொச்சி பொது வை த்தியசாலை கொ ரோ னா சி கிச்சை வை த்தியசாலையாக மாற்றமா..? கிளிநொச்சி மக்கள் ஏற்பார்களா..?

கிளிநொச்சி பொது வை த்தியசாலை கொ ரோ னா சி கிச்சை வை த்தியசாலையாக மாற்றமா..? மக்கள் அதனை ஏற்பார்களா..?

தேசிய பே ரிடர் நிலைமையினை கருத்தில் கொண்டு மத்திய சு காதார அமைச்சின் அ றிவுறுத்தலிற்கமைவாக அக்கராயன்குளம் பிரதேச வை த்தியசாலை Covid – 19 சி கிச்சைக்கான வை த்தியசாலையாக மாற்றமடையவுள்ளது.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் மத்திய சு காதார அமைச்சு கொழும்பில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட கலந்துரையாடலின் பிரகாரம் ஏற்கனவே அறியத்தரப்பட்டதற்கமைய கொ ரோ னா சி கிச்சை மையமாக அக்கராயன்குளம் பிரதேச வை த்தியசாலையை ஸ்தாபித்தல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் தலைமையில் நேற்று பிராந்திய சு காதார சேவைகள் பணிமனை கிளிநொச்சியில் இடம்பெற்றது.

இக்கலந்துரையாடலில் பிராந்திய சு காதார சேவைகள் பணிப்பாளர் கிளிநொச்சி, கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர், அக்கராயன்குளம் வைத்தியசாலையின் பொறுப்பு வை த்திய அதிகாரி, கிளிநொச்சி மாவட்ட இதர வைத்தியசாலைகளின் பொறுப்பு வைத்திய அதிகாரிகள், வைத்திய நி புணர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டதுடன் ஒருமித்த முடிவு எட்டப்பட்டது.

இதற்கான பூர்வாங்க செயற்பாடுகள் மத்திய சு காதார மற்றும் மாகாண சுகாதார திணைக்களங்களின் அறிவுறுத்தலுக்கமைய உடனடியாகவே ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

Covid – 19 சி கிச்சை மையத்திற்கான நிர்வாக சேவைகள் யாவும் கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வை த்தியசாலையின் கீழ்நடைபெறுவதற்கான அ றிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இச்செயற்பாட்டின் ஊடாக அக்கராயன்குளம் பிரதேச வை த்தியசாலையின் சேவைகள் யாவும் ஏற்கனவே தெரிவு செய்யப்பட்ட வை த்தியசாலைக்கு அண்மித்த பகுதியில் இடம்பெறுவதற்கும் ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

You might also like