கிளிநொச்சியில் இளம் தாயின் வி பரீத முடிவு! ப ரிதவிக்கும் பிள்ளைகள்

கிளிநொச்சியில் இளம் தாயின் வி பரீத மு டிவு! ப ரிதவி க்கும் பிள்ளைகள்

கிளிநொச்சியில் கணவன் மனைவிக்கு இடையில் ஏற்பட்டிருந்த மோ த லினால் தனக்கு தானே தீ மூ ட்டிய இளம் கு டும்பப் பெண் ஒருவர் ப ரிதாப மாக உ யி ரிழந்துள்ளார்.

ச ம்பவத்தில் கிளிநொச்சி ஜெயபுரம் தெற்கு பகுதியை சேர்ந்த (வயது 28) இரு பிள்ளைகளின் தாயே இவ்வாறு உ யி ரிழந்துள்ளார்.

விளம்பரத்திற்கு கீழே செய்திகள் தொடரும்

சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருகையில்,
கிளிநொச்சி ஜெயபுரம் பகுதியில் வசித்த குறித்த பெண்ணுக்கும் அவரது க ணவருக்கும் இ டையில் அண் மைக்காலமாக கருத்து மு ரண் பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் கடந்த 5 ஆம் திகதி குறித்த குடும்பப் பெண் கணவனின் சி த் திரவ தையை தாங்காது தனக்கு தானே மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ மூட்டி த ற்கொ லைக்கு மு யற்சித்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

இதனையடுத்து தீ க் கா ய த்திற்குள்ளான பெண்ணை உ டனடியாக கிளிநொச்சி வை த்தியசாலையில் அனுமதித்த பின்னர் மேலதிக சி கிசசைக்காக யாழ்ப்பாணம் போதனா வை த்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

எனினும் சி கிச்சை ப லனின்றி குறித்த பெண் இன்று காலை உ யிரிழந்துள்ள நிலையில் இச்சம்பவம் பெ ரும் சோ கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் பெண்ணின் இறப்பு தொடர்பான விசாரணைகளை யாழ் போதனா வைத்தியசாலையின் திடீர் ம ரண வி சாரணை அதிகாரி நமசிவாயம் பிரேம்குமார் மே ற்கொண்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

You might also like