லண்டனில் பெற்ற மகளை கொ லை செய்த இலங்கை பெண்!

லண்டனில் இலங்கைகை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தனது மகளை கொ லை செய்துள்ளதுடன், தானும் தற்கொ லை செ ய்துகொள்ள முய ற்சித்துள்ள நிலையில் வை த்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் இன்று மாலை இடம்பெற்றுள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

லண்டனில் மிச்சம் பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவரே இவ்வாறு உ யிருக்கு போ ராடும் நிலையில் வை த்தியசாலையில் அ னுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சம்பவ இடத்திற்கு பொலிஸாரும், வை த்தியர்களும் வி ரைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மன அ ழுத்தம் கா ரணமாகவே இவ்வாறு த னது ம களை கொ லை செ ய்துள்ளதாக தெ ரிவிக்கப்படுகின்றது.

எனினும், கொ லை க்கான உரிய காரணம் இதுவரையில் வெளியாகவில்லை.

அவசர சி கிச்சை உ லங்குவா னூர்தி மூலம் தாயும், மகளும் வை த்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ள நிலையில், மகள் உ யிரிழந்துள்ளதாகவும், தாய் உ யிருக்கு ஆ பத்தான நிலையில் சி கிச்சையளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

4 வயது நிரம்பிய சாயகி என்னும் சிறுமியே இவ்வாறு தா யினால் கொ ல்லப்ப ட்டுள்ளார்.

சம்பவம் தொடர்பில் பொலிஸார் வி சாரணைகளை மு ன்னெடுத்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் மேலும் தெ ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

You might also like