கிளிநொச்சியில் ப யங் கர வா த த டு ப்பு பி ரிவி னால் பெண்ணொருவர் கை து

கிளிநொச்சியில் ப யங் கர வா த த டு ப்பு பி ரிவி னால் பெண்ணொருவர் கை து

கு ற்றச்செ யலுக் கு ஒத்துழைப்பு வழங்கியமை மற்றும் த டய பொ ருட்களை அ ழித் த மை போன்ற கு ற்றச்சா ட்டுக் களின் கீழ் கிளிநொச்சியில் பெண்ணொருவர் ப யங் கர வா த த டுப்பு பி ரிவி னால் கை து செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கு றித்த பெண் நேற்று இரவு கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.

பளை பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட இயக்கச்சி பகுதியில் நேற்றுமுன் தினம் இடம்பெற்ற வெ டிப் பு ச ம்ப வத் தில் குடும்பஸ்தரொருவர் ப டுகா யம டை ந்து கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

இதன்பின்னர் அவர் மேலதிக சி கிச்சைக ளுக்காக அநுராதபுரம் வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் வெ டிப் பு ச ம்ப வம் இடம்பெற்ற பகுதியில் நேற்று சோ தனை ந டவடி க்கை மு ன்னெ டுக்கப் பட்டிருந்தது.

இதன்போது பிளாஸ்ரிக் செய்யப்பட்ட கு ண்டு 2, க ரும்பு லி நாள் போஸ்ரல் 1, போன் 1, மடிக்கணனி 1, டொங்குள் 1, பென்மெரா 1, சிடி 1 ஆகியன மீ ட்கப் பட் டுள்ளன.

கை து செய்யப்பட்ட ஆசிரியையான ச ந்தேகந பரான பெண், வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பஸ்தருடன் ச ட்ட ரீ திய ற்ற முறையில் வாழ்ந்து வருவதாக பொலிஸாரின் ஆ ரம்ப கட் ட வி சார ணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

இதேவேளை வெ டிப்பு ச ம்ப வத் தில் ப டுகா யம டைந்த நபர் மு ன்னாள் போ ராளி எனவும், அவர் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியின் அங்கத்தவராக செயற்பட்டு வந்ததாகவும் பொலிஸாரின் வி சாரணை களில் தெரியவந்துள்ளது.

ச ம்ப வம் தொடர்பில் ப யங் கர வாத த டுப்பு பிரிவு, கு ற்ற த டுப்பு பிரிவு, பொலிஸார், பு லனா ய்வு பிரிவு ஆகியன தொடர்ந்தும் வி சார ணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

You might also like