வீட்டில் இருந்த பெ ண் கு ழ ந் தை க் கு ஏற்பட்ட மாரடைப்பு! கைது செய்யப்பட்ட இருவர்.. நடந்தது என்ன?

பிரித்தானியாவில் வீட்டில் இருந்த 1 வ ய து பெ ண் கு ழ ந் தை க் கு தி டீ ரெ ன மாரடைப்பு ஏற்பட்ட பின்னர் மருத்துவமனையில் உ யிரிழந்த நிலையில் இ றப்புக்கான சரியான காரணம் இன்னும் தெரியாமலேயே உள்ளது.

Elaina Rose Aziz என்ற 1 வ ய து கு ழ ந் தை தான் பரிதாபமாக உ யிரிழந்துள்ளது. கடந்த 6ஆம் திகதி Elaina-க்கு வீட்டில் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டது.

பின்னர் குழந்தையை மருத்துவமனைக்கு தூ க்கி சென்ற நிலையில் சி கிச்சை பலனின்றி உ யிரிழந்தது.

இந்த ம ரணத்தில் சதி வேலை இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் 34 வயது ஆண் மற்றும் 25 வயது பெண்ணை பொலிசார் கைது செய்து பின்னர் விடுவித்தனர், ஆனால் அவர்களிடம் தொடர்ந்து வி சாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Elainaவின் பி ரேத ப ரிசோதனை அறிக்கையில் அவள் ம ரணத்துக்கான காரணத்தை கண்டறிய முடியவில்லை.

அதே நேரம் கூடுதல் முடிவுகளுக்காக அதிகாரிகள் காத்திருக்கிறார்கள். பொலிசார் கூறுகையில், எங்கள் வி சாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் உள்ளது.

என்ன நடந்தது என்பது இன்னும் உறுதியாக தெரியவில்லை என கூறியுள்ளனர். Elainaவின் குடும்பத்தார் கூறுகையில், எங்கள் அழகான பெ ண் கு ழ ந் தை Elaina இழப்பில் எங்கள் முழு கு டும் ப மும் மு ற்றிலும் ம ன ம் உ டை ந் து வி ட் ட து.

அவள் என்றென்றும் நம் இதயத்திலும் மனதிலும் இருப்பாள் என உருக்கமாக கூறியுள்ளனர்.

You might also like