தோழி வீட்டிற்கு சென்று வந்த தாய்… ச ட லமாக கிடைத்த 2 கு ழந் தைகள்! ந ட ந்தது என்ன?

திருப்பூரில்…………

திருப்பூரில் பயன்பாடில்லாத பாறைக்குழியில் கு ளி க்க செ ன் ற கு ழ ந்தை க ளான அண்ணன் – தங்கை தண்ணீரில் மூ ழ் கி ப லியா ன ச ம் பவம் சோ க த்தைத ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பூர் அம்மாபாளையம் ராமகிருஷ்ணா வீதியை சேர்ந்த கணேசன் மனைவி ஈஸ்வரி என்பவர் கணவரை பி ரிந்த நிலையில் சரவணகுமார்(10), ரோஷினி(8) ஆகிய இரு கு ழந் தை களுடன் வசித்து வருகிறார்.

பூ வியாபாரம் செ ய்து வந்துள்ள இவர் சனிக்கிழமை மதியம் தனது தோழி வீட்டுக்கு செ ன் று ள்ளார். மாலை ஈஸ்வரி வீட்டுக்கு வந்து கு ழ ந்தை களை தேடிய போது காணவில்லை என்பதால் இதுகுறித்து பொ லி சில் பு கா ர் அ ளித் து ள்ளார்.

பொ லி சா ரின் விசா ர ணையி ல் இரு கு ழந் தை களும் சனிக்கிழமை மதியம் முதல் மாலை வரை அங்குள்ள கானக்காடு பாறைக்குளியில் குளித்து விளையாடிக் கொண்டு இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.

இதையடுத்து பொ லி சா ர் இன்று காலை பாறைக்குழியில் தேடிய நிலையில், கு ழ ந் தைகள் இ ரு வ ரும் ச ட ல மாக மி த ந் துள்ளனர். ச ட ல த்தை கை ப் பற்றிய பொ லி சா ர் பிரேத ப ரி சோத னை க்கு அனுப்பியுள்ளதுடன் வி சா ரணை யு ம் மே ற் கொ ண்டு வருகின்றனர்.

You might also like