போ தை ப்பொ ருள் வி வகாரம்? பிரபல தமிழ் நடிகை கை து

போ தை ப்பொ ருள்

போ தைப்பொ ருள் வி வகாரம் தொடர்பாக நடிகை ராகினி திவேதி கை து செய்யப்பட்டுள்ளார் என த கவல் வெளியாகியுள்ளது.

அண்மையில் பெங்களூருவில் போ தைப்பொ ருட்க ள் வி ற்பனை வி வகா ரத்தில் சின்னத்திரை நடிகை அனிகா உள்பட 3 பேரை போ தைப்பொ ருள் த டுப்பு பி ரிவு அதிகாரிகள் கை து செய்தனர்.

இவர்களிடன் நடத்திய வி சாரணை அடி ப்படையில் நடிகை ராகினி திவேதிக்கும் இந்த போ தைப் பொ ரு ள் விற்ப னை கு ம்பலு டன் நெ ருங்கிய தொ டர்பில் இ ருந்தது தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து இவருக்கு மத்திய கு ற்றப்பி ரிவு பொலிசார் வி சார ணைக்கு நேற்று காலை 11 மணிக்கு ஆ ஜராக வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் அ னுப்பி ரா கினி ஆ ஜரா கவில்லை.

இதற்கிடையே நடிகை ரா கிணி தி வேதி சார்பில், அவரது வ ழக்கறிஞர் பொலிசாரை சந்தித்து பேசி விசா ரணை க்கு அவர் ஆ ஜராக முடியாத காரணம் குறித்து விளக்கம் அளித்து, வருகின்ற 7-ந் தேதி நடிகை ரா கிணி திவேதி விசா ரணை க்கு ஆஜராக கால அ வகாசம் வழங்கும் படி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இதனை தொடர்ந்து இவரது வீட்டில் சோ தனை நடத்திய மத்திய கு ற்றப்பி ரிவு பொலிஸ், ரா கினியை கை து செய்து மேலதிக வி சார ணையை மு ன்னெ டுத்து வருகின்றமை கு றிப்பிடத்தக்கதாகும்.

You might also like