மன்னாரில் பழங்கால பொக்கிஷங்கள் கண்டுபிடிப்பு

மன்னார் – நானாட்டான், வடக்கு வீதி என்னும் இடத்தில் மீன் மற்றும் வாள் சி ன்னங்கள் பொறிக்கப்பட்ட 1900 மேற்பட்ட நாணயக் கு ற்றிகள் மற்றும் சட்டி பா ணை ஓட்டுத் து ண்டு போன்ற தொ ல்பொ ருட்கள் க ண்டுபி டிக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை காணியின் உரிமையாளரால் புதிய வீடு அமைப்பதற்கு அத்திவாரம் அமைக்க கு ழி தோ ண்ட முற்பட்ட போதே கு றித்த பழ ங்கால பொ க்கிஷங்கள் மீ ட்கப்பட்டன.

குறித்த விடயம் தொடர்பாக நானாட்டான் பிரதேச சபையின் உப தவிசாளருக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து உப தவிசாளர் குறித்த விடயம் தொடர்பாக முருங்கன் பொ லிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியின் க வனத்திற்கு கொண்டுவந்தார்.

இதனை தொடர்ந்து குறித்த நாணயக் குற்றிகள் முருங்கன் பொ லிஸாருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நா ணயக் கு ற் றிகள் யாவும் மன்னார் நீ திமன்றத்தின் ஊடாக தொல் பொருள் தி னைக்களத்திற்கு கைய ளிக்கப்படவுள்ளதாக முருங்கன் பொ லிஸ் நிலைய பொ றுப்பதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

You might also like