க_ணவர் இ_ற_ந்_த நிலையில் க_ணவரின் த_ம்பியுடன் கு_டும்பம் ந_டத்_திய பெ_ண்ணு_க்கு நே_ர்ந்த ப_ரிதா_பம்

கணவர் இ_றந்_த நிலையில் கொழுந்தனாரோடு சேர்ந்து வாழ்ந்த அண்ணியை கொழுந்தனாரே கொ_ன்_ற ச_ம்_ப_வம் நடந்துள்ளது.

வடகிழக்கு டெல்லியின் கரவால் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரோஹித்(வயது 26).

இவருடைய அண்ணன் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இ_ற_ந்த நிலையில், அவரது மனை_வியான பத்மா ரோஹித்துடன் வாழ்ந்து வந்துள்ளார்.

திருமணம் செய்யாமல் இருவரும் ஒன்றாக ஓரே வீட்டில் வாழ்ந்து வந்த போதும், அ_டிக்க_டி பி_ரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதற்கு காரணம் ரோஹித்தின் அம்மா தான் என பத்மா கு_ற்றம்சாட்டியதுடன், தனிக்கு_டித்தனம் செல்லலாம் என வ_ற்பு_றுத்தி வந்துள்ளார்.

ஆனால் அதற்கு ரோகித் மறுத்துள்ளார், தன்னோடு தன்னுடைய அம்மாவும் வரவேண்டுமென்று கூறியுள்ளார், இதனால் குடும்ப பி_ரச்சனை மேலும் அதிகரித்தது.

இந்நிலையில் முறைப்படி ரோஹித்தை திருமணம் செய்ய வேண்டுமென பத்மா கூறியுள்ளார், இதற்கு ரோஹித் ம_றுத்துள்ளார்.

ச_ம்பவதினத்தன்றும் இருவருக்கும் பி_ரச்சனை எழ, கோ_பத்தில் பத்மாவை கொ_ன்_றுள்_ளார் ரோஹித், அப்படியே போலீஸ் நிலையம் சென்று ச_ரணடை_ந்துள்ளார்.

You might also like