அண்ணாவை கா_தலித்த பெ_ண் த_ம்பியுடன் ஓ_ட்டம் : அ_ண்ணன் எடுத்த வி_பரீத மு_டிவு

தமிழகத்தில் ஒரே பெ ண்ணை காதலிப்பதில், தம்பி மற்றும் அண்ணன்களுக்கிடையே போட்டி நிலவிய நிலையில், அண்ணன் த_ற் கொ_லை செய்து கொண்ட ச_ம்பவம் குடும்பத்தினரிடையே பெரும் சோ கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம், பாலமேடு அருகே உள்ள சல்லிகோடாங்கிபட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் பெரியகருப்பன். 26 வயது மதிக்கத்த இவர் டிப்ளமோ படித்து விட்டு நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கும் பணியில் சூப்பர்வைசராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இவருக்கு சின்னகருப்பன் என்ற 24 வயதில் தம்பி உள்ளார். சின்னகருப்பன், மைக்செட் ஆப்பரேட்டராக வேலை செய்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் பெரியகருப்பன் அழகர்கோவில் அருகே உள்ள பொய்கைகரைப்பட்டியில் வசிக்கும் தனது உறவுக்கார 16 வயது பெ_ண்ணைக் கா தலிப்பதாகவும், அவரையே தி ருமணம் செய்துகொள்ளப் போவதாகவும் தனது பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதைக் கேட்ட தம்பி சின்ன கருப்பன் அந்தப் பெண்ணைக் கா தலிக்கத் தொடங்கியுள்ளார், அந்தப் பெண்ணும் சின்ன கருப்பனைக் கா தலித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், காதல் ஜோடி வீட்டை விட்டு வெ ளியேறி, வெளியூருக்குச் செ ன் றுவிட்டனர். தான் உ யிருக்கு உ யிராகக் கா தலித்த பெண் தன் த ம்பியுடன் ஓட்டம் பி டி த்த தை அ றிந்த தும் ம ன மு டைந்த பெரிய கரு ப்பன் வீட்டில் தூ_க்_கி_ட்டு த_ற்_கொ_லை செ ய் துகொ ண்டார்.

பெரிய க ருப்பன் இ_ற_ந்_ததைக் கே ள்விப்பட்ட கா தல் ஜோ_டியினர் து_க்க_ம் தாங்க முடியாமல் வி_ஷ ம் கு_டி_த்த_னர். இருவரும் ம_யங்கிய நி_லையில், அரசு ம_ருத்துவ_மனை தீ_வி_ர சி கிச் சைப் பி_ரிவில் அ_னுமதிக்கப்பட்டு சி_கிச்_சை பெற்று வருவதாகவும், இந்த ச_ம்ப_வம் குறித்து பொ_லிசார் வி சா_ர ணை மே ற்கொண் டு வரு_வ தாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

You might also like