க_ல்லூரி மா_ணவிகளை கா_தலில் வீ_ழ்த்தி இ_ளைஞன் செய்து வந்த செ_யல் : மடிக்கணணியில் இருந்த அ_திர்_ச்சி புகைப்படங்கள்

தமிழகத்தில் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் க_ல்லூரி மா_ணவிகளை ஆ_பா_ச படம் எ டு த் து மி_ர ட்_டி வந்த நபரை பொ லிசார் அ தி ரடி யாக கை_து செ ய்து ள்ளனர்.சென்னை சைதா ப்பேட்டை யைச் சேர்ந்த த னியா ர் கல்_லூரி மாண_வியின் தந்தை ஒருவர், அடையாறு பொலிஸ் து ணை கமிஷனரிடம் பு கா ர் ஒன்றை அளி த்தார்.

அதில், கல்லூரியில் ப டிக்கும் எனது மக_ளிடம் கடந்த இர ண்டு மாத ங்களுக்கு முன் ஒரு வாலிபர் இன் ஸ்டாகிராம் மூலம் அறிமுகமா கியுள் ளார்.

அதன் பின் இருவரும் ந ண்பர்களாக பழகி வந்த நிலையில், குறித்த இ ளைஞன் என் ம க ளை கா_த _லிப்ப தாக ஆ_சை வா ர்த்தை கூறியுள்ளான்.இதை நம் பிய என் ம_கள் அவன் மீது கொ ண்ட கா_தலால், நி_ர்_வா ண புகை_ப்ப டத்தை அனு ப்_பியுள்ளார். இந்த பு_கைப்ப ட த்தை வை த் துக் கொண்டு, அவன் இ ப்போ து என் மக_ளை மி_ர ட்_டி வருகிறான்.

மேலும் சில பெ_ண்களின் எண்களை வாங்_கியுள்ளான். கடந்த சில வாரங்களாக மகளுடன் படிக்கும் தோழிகளின் செல்போன் எண்களுக்கு ஆ_பாச கு றுந்த_கவல்க ளை அனுப்பியுள்ளான்

அடி க் கடி எனது ம_களின் நி_ர்வா_ணப் படத்தை சமூக வலைதள ங்களில் வெளி யிடு வேன் என்று மி_ரட்_டுவ தாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையடுத்து, இது குறித்து வ ழ க்கு பதிவு செய்த பொலிசார், வி சார ணை மேற்கொண்ட போது, அந்த நபர் சென்னை தண்டையார்பேட்டையை சே ர்ந்த அருண் கிறிஸ்டோபர் (25) என்பது தெரியவந்தது.

நேற்று முன்தினம் அவரை கை_து செய்த பொலிசார், வி சார ணை மே ற்கொ ண்ட போது, அவர் ஏ ரோ நாட் டிக்கல் இன் ஜி னி யரிங் பொறியியல் பட்டதாரி என்பதும், தற்போ து த மிழ் நாடு மின் சா ர வாரியத்தில் தற்காலிக பணி யாளராக வே லை செய்து வருவதும் தெரியவந்தது.

பொ லி சார் அவரிடம் இருந்து, 2 செல்போன்கள், லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர் ஆ கியவ ற்றை ப றி மு தல் செய்து, அவ ற்றை ப ரி சோ தித்தனர். அப்போது, ஈஸி வால்ட், கிளவுட் ஆகிய ஆப்களில் நூற் றுக்க ணக்கான கல்_லூரி மாண_வி_களின் புகை ப் படங்கள், ஆ_பாச வீடி_யோக்க ளை ம றை_த்து வைத்திருப்பது தெரியவந்தது.

இச்ச ம் பவ ம் தொட ர் பாக, பொலிஸ் துணை கமிஷனர் விக்ரம் கூறுகையில், கல்லூரி மா_ண_விகள் மற்றும் பெண்கள் முன்பின் தெரியாத_வர்களிடம் இன் ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக வ_லை தளம் மூலம் பழக வே ண் டாம்.

த ங்களு டைய பு_கைப் படங்களை எந் த கா ர_ணத்து க்காகவும் ப கிர கூ டாது. யாராவது போ ட் டோக்களை பகிர சொல்லி மி_ர_ட்டி_னால் உ ட ன டியாக பொ லி சாருக்கு தெரி வி க்கும் படி கூறியுள்ளார்.

You might also like