சற்றுமுன் நடிகர் தவசி கா லமானார் : அ திர்ச்சியில் திரையுலகம்

சற்றுமுன்,,,,,,

புற்று நோ யால் அ வதிப்பட்டு வந்த நடிகர் தவசி கா லமானார்
உணவுக்குழாய் புற்றுநோயால் பா திக்கப்பட்டு இருந்த தவசி உ யிரிழந்தார்

மதுரையில் தனியார் மருத்துவமனையில் சி கிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் ம ரணம்
வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு படங்களில் நடித்தவர் தவசி

You might also like