க ட்சிக் கொ டி ந ட்ட மு யன்ற இ ளைஞ ருக் கு நே ர் ந் த க தி : ஜந்து பேர் கை து

மி ன்சாரம்………

பாஜக சார்பில் நடைபெற்று வரும் வேல் யாத்திரை நிகழ்ச்சி அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் நேற்று நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

ஜெயங்கொண்டத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு நிகழ்ச்சிக்காக மேலகுடியிருப்பு கிராமத்தைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார் (23) உட்பட 5 பேர் கட்சிக் கொடி கட்டப்பட்ட இரும்புக் க ம்பங் களை ந டும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, சாலையோர மி ன்கம்பி மீ து எ தி ர்பா ராதவிதமாக கொ டிக் க ம் பம் உ ரசியது. இதில், சதீஷ்குமார் மீது மி ன்சாரம் பா ய்ந்தது.

மி ன்சாரம் பா ய்ந்த தால் ச தீஷ்குமார் ச ம் ப வ இ டத் திலே யே ப ரி தா ப மா க உ யி ரி ழ ந் தார். இதுகுறித்து, ஜெயங்கொண்டம் கா வ ல்துறையினர் வ ழக்கு ப திவு செ ய்து வி சா ரணை ந டத்தி வ ருகின்றனர்.

You might also like