ம னைவியை பி ரி ந் து வெளி நாட்டிற்கு சென்ற க ணவ ருக்கு கா த்தி ருந் த அ தி ர் ச் சி : 8 மா தங்கள் க ழித் து நட ந்த ச ம் ப வ ம்!!

8 மாதங்கள் கழித்து..

பிர சவத்துக்கு பின் ம னைவி உ யி ரி ழ ந் த நிலையில் 8 மாதங்கள் கழித்து வெளிநாட்டில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு வந்து கணவர் தனது கு ழந்தையை பார்த்த ச ம்ப வம் நெ கிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேபாளத்தை சேர்ந்தவர் யுப்ராஜ் பூசல் (30). இவர் துபாயில் பணிபுரிந்து வந்தார். இவரது கர்ப்பிணி மனைவி மினா சொந்த ஊரில் வசித்து வந்தார். இந்த நிலையில் கடந் த மார்ச் மாதம் யுப்ராஜின் மனைவிக்கு ஜலந்தா என்ற அழகிய பெண் கு ழந்தை பி றந்தது.

ஆனால் குழந்தை பிறந்த ஒரு சில நாட்களில் ம னைவிக்கு மா ரடைப் பு ஏற்பட்டு ப லி யா னா ர். அப்போது கொ ரோனா ப ரவல் கார ணமாக அனைத்து நாடுகளும் தங்கள் எல்லைகளை மூடுவதாக அறிவித்திருந்தது.

இதனால் அவர் தனது சொந்த ஊருக்கு திரும்ப முடியவில்லை. தொடர்ந்து 8 மாதங்கள் ம னைவியை இ ழந் து தனது கு ழந்தையை கா ணாமல் த வித்து வந்தார். இதற்கி டையே சக ஊழியர்கள் உதவியுடன் பண உதவி பெற்று சொந்த ஊருக்கு சென்றார்.

அங்கு காட்மண்டு பகுதியில் மலைக்கிராமம் ஒன்றில் சிறிய குடிசையில் தனது குழந்தை ஜலந்தாவுடன் விடுமுறையை கழித்து வருகிறார். தொழிலாளியான இவர் அடுத்த மாதம் இறுதியில் துபாய் திரும்ப உள்ளார்.

You might also like