வி தவை பெ ண்ணுடன் கா தலாம் பின்னர் வீட்டில் பார்த்த பெ ண்ணுடன் கல்யா ணம் : ந டந் தது என்ன..?

தமிழகத்தில்,,,,,

கணவனை இ ழந் த பெ ண்ணு டன் கா தல்! வீட்டில் பெற்றோர் பார்த்த பெண்ணுடன் திருமணம்: இளைஞனுக்கு நே ர் ந்த க தி

தமிழகத்தில் கணவனை இழந்த பெண் ஒருவர் இளைஞனுடன் நெருங்கி பழகி வந்த நிலையில், அவருக்கு திருமணம் ஆன செய்தி அறிந்து கூலிப்படை ஏவி கொ.லை செய் ய மு யற்சித் துள்ள சம்ப.வ ம் பெரும் அ திர் .ச்சி யை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி, எம்ஜிஆர் நகரைச் சேர்ந்தவர் ரியாஸ் அகமது. இவர் கடந்த 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னை பணியாற்றி வந்த போது, அங்கு நஜுரா பானு என்ற பெண்ணுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கணவனை இ.ழந்.த நஜூரா பானுவுக்கு இரண்டு கு.ழந்.தைகள் உள்ளனர். இவர்களின் பழக்கம் நாளைடைவில் நெருங்கி பழ.கும் ஆகியதால், இருவரும் காத.லித்து வந்துள்ளனர்.

திருமணம் செய்யவும் முடிவு செய்.துள்ளனர். இந்த சமயத்தில் ரியாஸ் அகமதுவுக்கு வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்க அவர் வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்கு சென்றுவிட்டார்.

இந்நிலையில், கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ரியாஸ் அகமது சொந்த ஊர் திரும்பியுள்ளார். சொந்த ஊர் திரும்பிய அவருக்கு பெற்றோர் பெ.ண் பார்த்து திருமணம் செய்து வைத்துள்ளனர்.

இந்த தகவலை எப்படியோ அறிந்த நஜுரா பானு, க டு .ம் ஆ த்தி .ரத்தில் ரியாஸ் அகமதுவை தொடர்பு கொண்டு உன்னை தீ ர் .த்து க .ட்டு வி டுகிறேன் பார் என்று மி.ரட்டியு.ள்ளா.ர்.

இதனால், திருமணம் முடிந்த பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியில் வராமல் இருந்த ரியாஸ் அகமது, சில வாரங்களுக்கு பின் தெருவில் இருக்கும் டீ கடை ஒன்றிற்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார்.

அப்போது அங்கு இரு சக்கர வாகனங்களில் ஹெல்மட்டுடன் இருந்த ஆறு பேர் கொண்ட கு.ம்ப.ல், ரியாஸ் அகமது வந்தவுடன், தாங்கள் மறைத்து வைத்தி.ருந்த அ ரி வா ளால் க ண்மூ டி.த்தன.மான வெ.ட் டினர்.

இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத ரியாஸ் அ. லறி துடி. க்க, இந்த சத்த.த்தைக் கேட்டு ஓடி வந்த அக்கம்பக்கத்தினரைக் கண்டு கொ .லை .யாளி கள் இரு சக்கர வா.கனத்தில் அ. ரிவா ளை காட்டி மி ரட் .டியபடி யே ஓ. டிவிட் டனர்.

இந்த ச.ம்ப.வம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ள பொலிசார், த.ப்பிச் சென்ற நபர்.களை.ம், சென்னையில் இருக்கும் நஜூரா பானுவைத் தேடி வருகின்றனர்.

You might also like