வவுனியாவில் காதலில் சி க்கி மீண்டெழுந்த இளைஞன் : தொழிலதிபராகி கெத்து (வீடியோ இணைப்பு)

வவுனியாவில் காதலில் சி க்கி மீண்டெழுந்த இளைஞன் : தொழிலதிபராகி கெத்து (வீடியோ இணைப்பு)

எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் காதல் இருக்கும் அந்த காதலில் 10 வீதம் பெற்று இருப்பார்கள் மிகுதி 90 வீதமானவர்கள் தோ ல்வியை சந்தித்திருப்பார் அவ்வாறு தோற்றவர்களில் இவனும் ஒருவன்

காதல் தோல்வியினால் வாழ்க்கையில் மீண்டேள முடியாத நிலையில் பலர் இருந்து வருகின்றனர். இக் காதல் தோல்வியிலிருந்து இளைஞர்கள் மீட்டெழுந்து வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பதுடன் அதனை விடுத்து ம து போ தை , பு கைப்பி டித் தல் என்பவற்றிற்குள் நாம் செல்வோம் ஆனால் எம்மை விட்டு சென்றவருக்கு எமக்கும் எவ்வித வித்தியாசமும் இல்லாமல் போய்விடும் . நாம் தேர்ந்தேடுக்கும் வழி நல்ல வழியாக அமைதல் அவசியமாகும் என்பதையே இக் பாடல் உணர்த்துகின்றது.

வவுனியாவில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் வவுனியா இளைஞன் நந்து மகேஸ் அவர்களின் எண்ணத்தில் உருவானதே இக் பாடலாகும் . அவரின் சிறிய வருமானத்தில் இப்பாடலுக்கு நிதியோதுக்கி இதனை அமைந்துள்ளார். எனேனில் தற்போதைய இளைஞர்கள் காதல் தோல்லியினால் பல ச மூக சீ ர்கே டான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதினை இல்லாமல் செய்து சமூகத்தில் முன்மாதிரியாக வரவேண்டும் என்பதேயாகும்

இப்பாடலுக்கான இசையினை டொனி சாள்ஸ் அமைத்துள்ளதுடன் தயாரிப்பு , வரிகளை நந்து மகேஸ் தந்துள்ளதுடன் , திரைக்கதை விஜோ , ஒழிக்கலவை ஜெயந்தன் , ஒளிப்பதிவு ஜனகன் , சிந்துஜன் வெற்றிவேலின் அவர்களின் குரலுடன் இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.

You might also like