பள பள வென்று இருந்த பேரிட்சம்பழ பா.க்.கெட்… தி.ற.ந்து பார்த்த போது கா.த்.தி.ரு.ந்த அ.தி.ர்.ச்.சி!

பேரிச்சம்பழம் பாக்கெட்டில் இருந்து சுமார் 15 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கம் சென்னை விமானநிலையத்தில் ப றி மு.த.ல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அரபு நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு தங்கம் க.ட.த்.தி வ.ரு.ம் ச.ம்ப.வம் சமீபகாலமாக தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் சவூதி அரேபியாவில் உள்ள ஜெட்டாவில் இருந்து எமிரேட்ஸ் விமானம் மூலம் நபர் ஒருவர் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார்.

வழக்.கமான சோ.தனையில் ஈடுபட்டிருந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அந்த நபர் கொண்டுவந்த உ.ட.மை.களை சோதனை செய்தனர். அப்போது அவர் கொண்டுவந்த பேரிச்சம்பழம் பாக்கெட் மீது அ திகாரிகளுக்கு ச.ந்.தே.க ம் எழுந்துள்ளது.

உடனே அந்த பேரிச்சம்பழம் பாக்.கெட்டை பி.ரி.த்.து பார்த்தபோது அதில் 295 கிராம் எடையுடைய சுமார் ரூ.15.26 லட்சம் மதிப்பிலான தங்கம் க.ட.த்.தி வ.ர.ப்பட்.டது தெரியவந்தது. இதனை அடுத்து அந்த தங்கத்தை ப றி முதல் செய்த அதிகாரிகள், அதனை க.ட.த்.தி வ.ந்த ம.ர்ம ந.பரையும் கை து செய்து வி சா ர ணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சி.னிமா.வை மிஞ்சிய இந்த க.ட.த்.த.ல் ச.ம்.ப.வ.ம் அதி.காரிக.ளையே அ.தி.ர்.ச்.சி அடைய வைத்துள்ளது.

You might also like