இந்த வருசம் பொங்கல் வைக்க நல்ல நேரம் என்ன தெரியுமா..? முழு விபரம் உள்ளே

இந்த வருசம் பொங்கல் வைக்க நல்ல நேரம் என்ன தெரியுமா..? முழு விபரம் உள்ளே

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள் 14:1:2021 அன்று வியாழக்கிழமை வருகின்றது. பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரம் எப்போது என்று தெரிந்துக்கொள்வோம்.

காப்பு கட்ட

மார்கழி 29 – 13:01:2021 புதன்கிழமை காலை 9:00 முதல் 10:30 வரை உகந்த நேரம் ஆகும்.

பொங்கல் வைக்க நல்ல நேரம்

பொங்கல் திருநாள் 14:1:2021 அன்று வியாழக்கிழமை காலை 7:30 – 9:00 மணி வரையிலும் மற்றும் 10:30 – 12:00 மணி வரையிலும் பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரமாகும்.

மாட்டுப் பொங்கல்

தை 02 – 15:01:2021 வெள்ளிக்கிழமை காலை 9:00 – 10:30 மணி வரையிலான நேரம் பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரமாகும்.

கனுப் பொங்கல்

தை 03 – 16:01:2021 சனிக்கிழமை 7:30 – 9:00 வரையிலும் மற்றும் 10:30 – 12:00 மணி வரையிலான நேரம் பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரமாகும்.

You might also like