வடக்கு மக்களுக்காகத் தயாராகின்றன 118 த.டு.ப்.பூ.சி நிலையங்கள்!

118 த.டு.ப்.பூ.சி நிலையங்கள்..

வடக்கு மாகாணத்தில் பொதுமக்களுக்கு கொ.ரோ.னா த.டு.ப்.பூ.சி செலுத்துவதற்காக 118 த.டு.ப்.பூ.சி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக வடக்கு மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் ஆ.கேதீஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பிலேயே அவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்தும் கருதுத்துத் தெரிவித்த அவர்,

வடக்கு மாகாணத்தில் சுகாதார உத்தியோகத்தர்களுக்கு த.டு.ப்.பூ.சி செலுத்தும் நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ளன. அவர்களில் 85 சதவீமான உத்தியோகத்தர்கள் த.டு.ப்.பூ.சி.க.ளை.ப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர்.

வடக்கில் பொதுமக்களுக்கு த.டு.ப்.பூ.சி.க.ள் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் மாவட்டச் செயலர்கள் மற்றும் பிரதேச செயலர்களுடன் கலந்துரையாடல் மேற்கொண்டிருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.

அதேவேளை, முதற்கட்டமாக 30 தொடக்கம் 60 வயது வரையானோருக்கு த.டு.ப்.பூ.சி வழங்கப்படும். அவர்கள் குறித்த பெயர் விபரங்கள் பிரதேச செயலர்கள் ஊடாக சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

த.டு.ப்.பூ.சி போடுவதற்கு மக்களை பிரதேச செயலக ஊழியர்களே ஒழுங்குபடுத்தி அழைத்து வருவார்கள் என்றும் வடக்கில் த.டு.ப்.பூ.சி போடுவதற்காக 118 நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதேவேளை, த.டு.ப்.பூ.சி.க.ள் கிடைக்கப்பெற்றதும் உடனடியாகவே மக்களுக்கு த.டு.ப்.பூ.சி செலுத்தும் பணிகள் தொடங்கிவிடும் என்றும் கேதீஸ்வரன் தெரிவித்தார்.

You might also like