வவுனியா பிரதேச செயலக பிரிவில் இத்தனை வ.றி.ய குடும்பங்களா? பிரதேச செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள தகவல்

வவுனியா பிரதேச செயலக பிரிவில் இத்தனை வ.றி.ய குடும்பங்களா? பிரதேச செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள தகவல்

வவுனியா பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளில் பதிவில் உள்ள 35875 குடும்பங்களில் 4771 வ.றி.ய குடும்பங்களாக காணப்படுவதாக வவுனியா பிரதேச செயலாளர் நா.கமலதாசன் தெரிவித்தார்.

வவுனியா பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட 42 கிராம சேவையாளர் பிரிவில் 35875 குடும்பங்கள் பதிவில் உள்ளதுடன் இவர்களில் பெண் த.லமை.த்து.வ குடும்பம் , விசேட தே.வையுடை.யோர் , வி.த.வை.கள் என 4771 குடும்பத்தினர் வ.றி.ய குடும்பத்தினர் பட்டியலில் உள்ளதாகவும்,

அதி கூடிய குடும்பங்கள் வசிக்கும் கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளாக தோனிக்கல் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 2478 , மகாறம்பைக்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 2347 , ஆசிகுளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 2125 , பண்டாரிக்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 1693 , ஈச்சங்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 1460 , பட்டானிச்புளியங்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 1458 , காத்தார் சின்னகுளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 1422 , நெளுக்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 1427 என்ற அடிப்படையில் பதிவில் காணப்படுவதுடன்

அதி கூடிய பெ.ண் தல.மைத்துவ குடு.ம்பம் , விசேட தே.வையு.டையோ.ர் , வி.த.வை.கள் பட்டியலில் அதிகூடியளவில் காணப்படும் கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளாக தோணிக்கல் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 430 , மகாறம்பைக்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 386 , நெளுக்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 325 , பண்டாரிக்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 301 , கூமாங்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 205 , ஆசிக்குளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவு – 199 என்ற அடிப்படையில் செல்கின்றது எனவும்

குறித்த கணக்கெடுப்புக்கள் 2019.12.31ம் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் பின்னர் இதுவரையிலான புதிய கணக்கெடுப்புக்கள் பதிவில் இல்லை எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

You might also like