முதல் நாள் பாடசாலைக்கு ஆசையாக சென்ற இரட்டை சகோதரர்கள் : வீ தியில் நடந்த சோ.க.ம்

விபத்து…

பதுளை பெற்றோர் நிரப்பு நிலையத்தின் முன்பாக இடம்பெற்ற வி.ப.த்.தி.ல் 6 வ யது மா ணவன் ஒருவர் உ.யி.ரி.ழ.ந்.து.ள்.ளா.ர்.

தரம் 1 மா ணவர்கள் பா டசாலைகளில் இன்று இணைத்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். தனது வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக இன்று பாடசாலைக்கு அடியெடுத்து வைக்கும் கனவுடன் சென்ற மாணவனொருவனே ப.ரி.தா.ப.க.ர.மா.க உ.யி.ரி.ழ.ந்.தா.ர்.

இன்று (15) காலை 7.20 மணியளவில் பதுளை பெட்ரோல் நிலையம் முன் பாரவூர்தி மோ.தி மாணவன் உ.யி.ரி.ழ.ந்.தா.ர்.

உ.யி.ரி.ழ.ந்.த.வ.ர் பதுளை சரஸ்வதி கனிஷ்ட வித்யாலயாவின் முதல் வகுப்பு மாணவரான, அசெலபுரவில் வசிப்பவரான சிவனேசன் வருண் (6) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

இரட்டையர்களான இரண்டு மாணவர்கள் இன்று முதல்நாள் பாடசாலையில் இணைக்கப்படவிருந்தனர். அவர்களை பாட்டி பாடசாலைக்கு அழைத்து சென்றார். இதன்போது இந்த வி.ப.த்.து நேர்ந்தது. வி.ப.த்.தி.ல் பாட்டியும் ப.ல.த்.த கா.ய.ம.டை.ந்.தா.ர். இரட்டையரான மற்ற மாணவன் அதிரஷ்டவசமாக காயங்களின்றி தப்பித்தார்.

பாட்டி பதுளை பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பாரவூர்தி சாரதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

You might also like