ஆந்திராவில் லாரியும், வேனும் நேருக்கு நேர் மோ தி கோ ர வி ப த்து!!

வி ப த்து…

தெலுங்கானா மா நி லம் ஐதராபாத் அருகே உள்ள ஹஜ்மீருக்கு, சித்தூரை சேர்ந்த 18 பேர் டெம்போ வேன் ஒன்றில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.

அவர்கள் பயணம் செய்த டெ ம் போ வே ன் கர்னூல் மாவட்டத்தில் மாதாபுரம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது லா ரி மீ து மோ தி வி பத்து ஏ ற்பட்டது.

வி ப த் தில் சி.க்.கி நொ.று.ங்.கிய வே னில் பயணம் செய்தவர்களில் 8 ஆண்கள், ஒரு கு.ழ.ந்தை, ஐந்து பெ.ண்.கள் ஆகிய 14 பே ர் ச.ம்.பவ இ.ட.த்.தி.லேயே உ.யி.ரி.ழ.ந்தனர். வி ப த்து ப.ற்.றி.ய தகவல் அறிந்த போ.லீ.சார் விரைந்து சென்று வா.க.ன.ங்.களையும், உ.யி.ரி.ழந்.த.வர்களையும் மீ ட் டனர்.

You might also like