தந்தையால் காதலர் தினத்தன்று சி.று.மிக்கு நடந்த வி ப ரீதம் : பதில் கிடைக்காத கேள்விகளுடன் த வி க்கும் தாய்!!

கனடாவில்…

கனடாவில் இந்திய வம்சாவளியினரான சி.று.மி ஒருவர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் காதலர் தினத்தன்று தன் பிறந்தநாளைக் கொ.ண்.டாடிய நிலையில், த ந்தையே அ வ ரை சு.ட்.டு.க் கொ.ன்.றா.ர்.

கடந்த ஞாயிற்று கிழமை ரியா ராஜ்குமார் என்ற அந்த குட்டி தேவதையின் பிறந்தநாள் என்னும் நிலையில் தன் செல்ல மகளை நினைவுகூரும் அவளது தாயான பிரியா ராம்தின், இன்றும் பதில் கிடைக்காத சில கேள்விகளுடன் போ.ரா.டி வருவதாக க.ண்.ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.

2019ஆம் ஆண்டு, பிப்ரவரி மாதம் 14ஆம் திகதி, காதலர் தினம் மட்டுமல்ல, ரியாவுக்கும் அவளது தாய் பிரியாவுக்கும் அன்றுதான் பிறந்தநாள். தந்தையுடன் மகளை அனுப்பிவைத்துவிட்டு மகள் வருவாள் என காத்திருக்கும்போது, ரியாவின் தந்தையான ரூபேஷ் ராஜ்குமாரிடமிருந்து ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வருகிறது. உன்னால் இனி ரியாவை பார்க்கவேமுடியாது என்கிறார் ராஜ்குமார்.

ப.த.றி.ப்.போன பிரியா, என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்க, நான் அனுபவிக்கும் வ.லி.யை.யு.ம் வே.த.னை.யையும் நீ இனி வாழ்நாள் முழுவதும் அ.னு.ப.வி.க்கப்போகிறாய், நானும் ரியாவும் என் தந்தையிடம் போகிறோம் என்று கூறிவிட்டு தொலைபேசி இணைப்பை ராஜ்குமார் து.ண்.டி.க்க,

தி.கை.த்.து நின்ற பிரியாவை ராஜ்குமாரின் தந்தை இ.ற.ந்.து.போன நினைவு சுரீரென தா.க்.க, பிள்ளையை அவர் கொ.லை செ.ய்.ய.ப்போ.கி.றார் என்பது புரியவே, உடனே காரில் ஏறி பொ.லி.ஸ் நி.லை.யம் செல்கிறார் பிரியா.

பொ.லி.சாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட பொ லிசார் ராஜ்குமார் வீட்டுக்கு செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் பார்த்தது ரியாவின் உ.யி.ர.ற்.ற உ.ட.லை.த்தான். ராஜ்குமாரின் தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது மாலை 5.30 மணிக்கு, ஆனால் பொ.லி.சார் ஆம்பர் எ.ச்.ச.ரி.க்கை விடுக்கும்போது மணி இரவு 11.00.

நள்ளிரவுக்குப் பின்தான் பொ.லி.சார் ராஜ்குமாரைக் க.ண்.டு.பி.டிக்கிறார்கள், ரியாவை சு.ட்.டு.க் கொ.ன்.று.வி.ட்.டு த ன்னைத்தான் சு.ட்.டு.க்.கொ.ண்.டு த.ற்.கொ.லை.க்.கு மு.ய.ன்.றதால் அவரது உ.ட.லி.லு.ம் ப.டு.கா.ய.ங்.க.ளு.ட.ன் கை.து செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்ட ராஜ்குமார் சில நாட்களுக்குள் உ.யி.ரி.ழ.க்.கி.றார்.

மகளையும் இ.ழ.ந்.து, மகளைக் கொ.ன்.ற.வ.னும் ச.ட்.டத்தின் முன் நி.று.த்.த.ப்படாமலே இ.ற.ந்.துபோக, து.க்.க.மும் கோ.ப.மு.மாக கு.ழ.ம்.பி.ப்போய் நிற்கிறார் பிரியா. பிரியாவின் கேள்விகள் சிலவற்றிற்கு இன்றும் பதிலில்லை.

தன் மகள் காணாமல் போன உடன் ஏன் ஆம்பர் எ.ச்.ச.ரி.க்.கை விடுக்கப்படவில்லை, பொ.லி.சார் ஏன் அவரது வீட்டுக்கதவை உ.டை.த்.துக்கொ.ண்.டு உள்ளே செல்லவில்லை, அவர் ஏன் மகளை கொ.லை செ.ய்.தா.ர், மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது பொ.லி.சா.ரி.டம் ஏதாவது கூறினாரா என பல கேள்விகளுக்கு இன்றுவரை பதிலில்லை.

ஏற்கனவே ராஜ்குமார் பிரியாவை தா.க்.கி.யி.ரு.க்.கி.றா.ர், ஆனாலும் அவர் குழந்தையை சந்திக்க பிரியா அனுமதி மறுத்ததேயில்லை, அப்படியிருந்தும் பெற்ற மகளை கொ.ன்.றி.ரு.க்கிறார் அவர்.

இப்படிப்பட்டவர்களை தி.ரு.த்திவிடமுடியும் என்று நாம் நினைக்கிறோம், ஆனால் அது முடியாது என்கிறார் பிரியா. அவர் கைகளில் மகளின் புகைப்படம், முகத்தில் ஆ.றா.த து க்கம்.

You might also like