மக்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள க.டு.ம் எ.ச்.ச.ரி.க்.கை: நாட்டில் இன்னுமொறு கொ.ரோ.னா அ.லை ப.ர.வு.ம் ஆ.ப.த்.து!

மக்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள க.டு.ம் எ.ச்.ச.ரி.க்.கை…

நாட்டு மக்கள் சுகாதார ஆலோசனைகளை கருத்திற்கொள்ளாமல் பாதுகாப்பற்ற முறையில் செயற்பட்டால் நிச்சியமாக இன்னும் ஒரு கொ.வி.ட் அ.லை ஏற்படும் என எ.ச்.ச.ரி.க்.க.ப்.ப.ட்.டு.ள்.ள.து.

நாட்டின் த ற்போதைய நிலைமைக்கமைய மக்கள் பொறுப்பற்ற முறையில் செயற்பட்டால் இந்த நிலைமை ஏற்படும் என சுகாதார பிரிவு எ.ச்.ச.ரி.க்.கை விடுத்துள்ளது.

பிரித்தானியாவில் பரவும் புதிய மாறுபாடுடைய கொ.வி.ட் 19 வை.ர.ஸ் இலங்கையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

தற்போது வரையிலும் கொழும்பு நகர சபை எல்லைக்குள் இந்த கொ.வி.ட் வை.ர.ஸ் தொ.ற்.றி.ய இருவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதனை தொடர்ந்து நிலைமை ஆ.ப.த்.தா.கி.யு.ள்.ள.து.

பிரித்தானியாவில் பரவிய கொ.வி.ட் மாறுபாடு தொ.ற்.றி.ய நபர்களுக்கு அருகில் செயற்பட்டவர்களை அடையாளம் காண்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தற்போது வரையிலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதென சுகாதார பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

இதேவேளை, PCR பரிசோதனை முடிவுகள் தா.ம.த.மா.கி கொ.ரோ.னா த.டு.ப்.பு நடவடிக்கைகளுக்கு பா.தி.ப்.பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

PCR முடிவுகள் தாமதமாகும் நிலைமைக்கு மத்தியில் சரியான தரவுகள் பெற முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.

நாட்டின் தற்போதைய ஆ.ப.த்.தை அறிந்து கொண்டு அதற்கமைய திட்டமிடுவது கடினமாக உள்ளதென சுகாதார அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

You might also like